LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
THÔNG TIN CHUNG
Họ tên: Nguyễn Phương
Sinh ngày: 10/04/1974              Gii tính: Nam
Quê quán: Quảng Trị
Địa chỉ liên lạc: Bộ môn Di truyền - Chọn Giống, Khoa Nông học, Đại học Nông lâm, Tp. HCM
E-Mail: phuongdtg@yahoo.com          :
Chuyên ngành: Nông học, Di truyền và chọn giống cây trồng
Môn giảng dạy: Di truyền đại cương
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
2000: Kỷ sư Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
2006: Thạc sĩ Nông nghiệp nhiệt đới, chuyên ngành Nông học, Trường Đại học Kasetsart, Bangkok, Thailand.
2009: Theo học tiến sĩ (NCS) tại CHLB Đức.
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
2000 – nay: Giảng viên, Bộ môn Di truyền và chọn giống cây trồng, Khoa Nông học, ĐH Nông Lâm TP.HCM.
CÔNG TRÌNH, BÀI BÁO CÔNG BỐ
Nguyen Phuong, Krisda Samphantharak and Vatcharee Lertmongkol 2007. Sử dụng phương pháp dòng phối hợp để phát triển nhanh giống bắp lai (Zea mays).  Kasetsart Journal (Natural Science) 41: 242-250.

Số lần xem trang : :6071
Nhập ngày : 03-07-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo tuyển dụng Cty Global Ecotech(09-01-2020)

Sinh viên nghiên cứu trồng hoa cát tường tại Thủ Đức(23-11-2019)

Thông báo tuyển dụng từ công ty TNHH Trí Việt 2000(22-11-2019)

Thu thập mẫu đất và nghiên cứu thành phần dinh dưỡng trong đất(16-11-2019)

A - Z(12-11-2019)

Thông báo thực hiện khóa luận (tháng 7/2017)(17-07-2017)

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI LỚP TC10NH VÀ BỔ SUNG(23-09-2014)

TUYỂN DỤNG(18-08-2014)

CƠ HỘI VIỆC LÀM(05-05-2014)

THÔNG BÁO 3 CÔNG KHAI(16-12-2011)

KỶ YẾU KHOA NÔNG HỌC 2010(30-09-2011)

Tóm tắt Luận Văn Tốt Nghiệp lớp BVTV khóa 2007-2011(24-09-2011)

Thỏa thuận hợp tác giữa khoa Nông học và Công ty CP khử trùng giám định Việt Nam(20-06-2010)

Đề cương môn hệ thống canh tác(08-10-2009)

ThS. Hồ Tấn Quốc(03-07-2009)

BỘ MÔN NÔNG HÓA - THỔ NHƯỠNG(18-03-2009)

PGS. TS. Lê Quang Hưng(27-11-2008)

Giới thiệu(14-12-2007)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một một tám không

Xem trả lời của bạn !