Để hoàn thành chương trình đào bậc đại học ngành Nông học và Bảo vệ thực vật, theo quy chế, sinh viên có thể chọn một trong ba phương án:

            - Phương án 1: đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp 10 tin chỉ

            - Phương án 2: đăng ký thực hiện tiểu luận 5 tín chỉ và thực hiện 5 tín chỉ chuyên đề

            - Phương án 3: đăng ký thực hiện 10 tín chỉ chuyên đề([1]).

            Nhằm giúp sinh viên có được kỹ năng thực hành nghề nghiệp, sớm thích nghi với công việc sau khi tốt nghiệp, Khoa khuyến khích sinh viên sinh viên đăng ký và thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Trong quy định này có các mẫu:

  1. PL1 Mẫu Đăng ký thực hiện KLTN của SV
  2. PL2 Mẫu Đăng ký danh sách Khóa luận tốt nghiệp của Giảng viên
  3. PL3 Mẫu Đề xuất thay đổi Khóa luận tốt nghiệp (cho SV)
  4. PL4 Mẫu Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên
  5. PL5 Mẫu phiếu chấm Khóa luận tốt nghiệp (Dành cho giảng viên hướng dẫn và phản biện)
Để biết thêm thông tin chi tiết, sinh viên vui lòng xem hoặc tải về TẠI ĐÂY

[1]Chuyên đề Sinh lý thực vật ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (Topic on Applied Plant Physiology in Agriculture)(2 tín chỉ); Chuyên đề Giống trong sản xuất cây trồng bền vững thích nghi biến đổi khí hậu (Topic on Plant Breeding in Sustainable Crop Production adapted to Climate Change)(2 tín chỉ); Chuyên đề Dinh dưỡng cây trồng trong sản xuất cây trồng bền vững (Topic on Plant Nutrient in Sustainable Crop Production)(2 tín chỉ); Chuyên đề Sản xuất cây trồng bền vững thích nghi biến đổi khí hậu (Topic on Sustainable Crop Production adapted to Climate Change)(3 tín chỉ) và Chuyên đề Bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững (Topic on Plant Protection in sustainable and safety Agriculture)(2 tín chỉ)

Số lần xem trang: 8628
Điều chỉnh lần cuối: 27-08-2018

Mẫu phiếu chấm phản biện (20-08-2014)

Quy định về thực hiện khóa luận sớm (19-08-2014)

Mẫu thang điểm chấm báo cáo tốt nghiệp (19-08-2014)

Mẫu theo dõi tiến độ thực hiện đề tài tốt nghiệp (19-08-2014)

Mẫu đăng kí danh sách hướng dẫn khóa luận (19-08-2014)

Mẫu phiếu chấm của giảng viên hướng dẫn (19-08-2014)

Mẫu đăng kí đề tài tốt nghiệp (19-08-2014)

Mẫu đề xuất thay đổi đề tài (19-08-2014)

Qui định về hình thức luận văn cuối khóa (cập nhật tháng 7/2015) (04-01-2011)

Qui trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp (04-01-2011)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba tám sáu năm

Xem trả lời của bạn !