Căn cứ theo nguyện vọng và cam kết của sinh viên; đăng ký của giáo viên hướng dẫn và tiêu chuẩn được thực hiện luận văn cuối khóa; Khoa Nông học công bố danh sách phân công chính thức 47 sinh viên các lớp TC06NHCC (01 sinh viên); DH08BV (01 sinh viên); lớp DH09NH (01 sinh viên); lớp DH10NH (03 sinh viên); lớp DH11BV (02 sinh viên); lớp DH11NH (02 sinh viên); lớp TC10NH (03 sinh viên) và lớp TC10NHDL (34 sinh viên) thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 06 đến tháng 12/2015 theo tên đề tài và nội dung đã đăng ký và thông qua, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên (Danh sách kèm theo)

Thông báo thực hiện Khóa luận tốt nghiệp

Quyết định phân công Khóa luận tốt nghiệp

Phân công Khóa luận tốt nghiệp

Số lần xem trang : :4420
Nhập ngày : 13-05-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo tuyển dụng từ công ty SUMMIT AGRO(01-03-2019)

Thông báo tuyển dụng ngày 14/05/2018(14-05-2018)

Thông báo thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 4/2018 (mới cập nhật)(15-04-2018)

Thông tin tuyển dụng 29/03/2018(29-03-2018)

Phân công khóa luận đợt tháng 1/2018(23-03-2018)

Công ty AJINOMOTO Việt Nam tuyển dụng(27-08-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành tuyển dụng(24-08-2017)

HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN & PHÂN PHỐI THỰC PHẨM HỮU CƠ ORGANICA TUYỂN DỤNG(01-08-2017)

Công ty AJINOMOTO VIETNAM tuyển dụng(28-07-2017)

Thông báo thực hiện khóa luận (tháng 7/2017)(17-07-2017)

Thông báo thực hiện khóa luận (tháng 3/2017)(17-07-2017)

Thông báo chuẩn đầu ra tin học theo chuẩn quốc tế(03-10-2016)

PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI KHÓA 2011 VÀ BỔ SUNG(25-02-2015)

Biên bản xét tốt nghiệp bổ sung tháng 12/2014(26-12-2014)

Thông báo v/v cấp phiếu điểm cho sinh viên khóa 2013(05-10-2014)

THÔNG BÁO V/V PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP THÁNG 10 (Mới)(05-10-2014)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI LỚP TC10NH VÀ BỔ SUNG (CẬP NHẬT 23/09/2014)(23-09-2014)

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KLTN TC10NH VÀ BỔ SUNG (CẬP NHẬT 23/09/2014)(23-09-2014)

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TC10NH VÀ BỔ SUNG (CẬP NHẬT 23/09/2014) (23-09-2014)

PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ĐỢT 9/2013-4/2014(04-09-2013)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm một sáu ba

Xem trả lời của bạn !