Tải về tại đây

Số lần xem trang: 8552
Điều chỉnh lần cuối:

Quy định về thực hiện khóa luận tốt nghiệp (17-07-2017)

Mẫu phiếu chấm phản biện (20-08-2014)

Quy định về thực hiện khóa luận sớm (19-08-2014)

Mẫu thang điểm chấm báo cáo tốt nghiệp (19-08-2014)

Mẫu theo dõi tiến độ thực hiện đề tài tốt nghiệp (19-08-2014)

Mẫu phiếu chấm của giảng viên hướng dẫn (19-08-2014)

Mẫu đăng kí đề tài tốt nghiệp (19-08-2014)

Mẫu đề xuất thay đổi đề tài (19-08-2014)

Qui định về hình thức luận văn cuối khóa (cập nhật tháng 7/2015) (04-01-2011)

Qui trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp (04-01-2011)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai bảy chín hai

Xem trả lời của bạn !