Chương trình đào tạo đại học:

Khung chương trình đào tạo ngành Nông học (2020)

Khung chương trình đào tạo ngành BVTV (2020)

-------------------------------------

Chương trình đào tạo Cao học:

Khung chương trình đào tạo Cao học Trồng Trọt (Msc)

Khung chương trình đào tạo Cao học Bảo Vệ Thực Vật (Msc)

 

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo:

Tất cả các bộ môn trong Khoa đều có từ 1 đến 2 phòng thực tập và nghiên cứu thí nghiệm. Tùy theo đặc điểm các môn học ở các bộ môn mà phòng thí nghiệm được trang bị các dụng cụ thiết bị khác nhau để phân tích đất, nước, cây trồng, nuôi cấy mô, giám định sâu bệnh… 
Để phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học, khoa có những phương tiện phục vụ như: máy projector, máy vi tính, máy overhead, máy chiếu slides, vidéo, máy scan, máy fax… Ngoài ra khoa còn có một Trại thực nghiệm rộng 100.000 m2 để phục vụ cho rèn nghề thực hành thực tập và một Văn phòng tư vấn kỹ thuật và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp.

Số lần xem trang: 15424
Điều chỉnh lần cuối: 06-07-2021

Cây chương trình ngành Nông học và Bảo vệ thực vật (từ 2014 trờ đi) (26-09-2014)

Khung chương trình cho Ngành Nông học và BVTV (Áp dụng từ khóa 2014) (26-09-2014)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín không không ba

Xem trả lời của bạn !