TT
Tên sinh viên
Lớp
Tên đề tài
GV hướng dẫn
1
Phạm Thị Xét
TC05NHBD
Trần Văn Lợt
2
Trương Thành Phương
TC05NHBD
Trần Văn Lợt
3
Phan Châu Đốc
TC05NHBD
Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống bông thuần vụ mưa 2009 tại Xuân Lộc _ Đồng Nai.
Hồ Tấn Quốc
4
Trần Xuân Hợp
TC05NHBD
So sánh hiệu lực của hai loại phân bón lá, phân ba lá xanh và phân power ant 2 đến tăng trưởng trên cây cao su trồng mới tại nông trường Bến Súc _ Cty cao su Dầu Tiếng.
Trần Văn Lợt
5
Trần Thị Ánh Loan
TC05NHBD
Trần Văn Lợt
6
Tạ Thị Hồng Tâm
TC05NHBD
Khảo sát ảnh hưởng của lượng đạm đến năng suất của bốn giống đậu xanh tại huyện Dầu Tiếng _ tỉnh Bình Dương.
Lê Quang Hưng
7
Trần Thị Thuận Thiên
TC05NHBD
Lê Quang Hưng
8
Phạm Thành Đạt
TC05NHBD
Khảo sát sức sống và năng suất của một số giống đậu phộng trên vùng đất cát pha.
Lê Quang Hưng
9
Diệp Trúc Linh
TC05NHBD
So sánh sức sống và năng suất của một số giống đậu bắp tại Long Hòa _ Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương.
Lê Quang Hưng
10
Tạ Ngọc Nhưng
TC05NHBD
Khảo nghiệm khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống bông lai vụ mưa 2009 trên vùng đất Xuân Lộc_ Đồng Nai.
Hồ Tấn Quốc
11
Lê Thị Tiên
TC05NHBD
Phạm Thị Ngọc
12
Trần Thị Kim Ngân
TC05NHBD
Nguyễn Hữu Trúc
13
Nguyễn Thị Thúy Liễu
TC05NHBD
Đánh giá hiệu lực diệt cỏ dại của thuốc GF _ 63 trên vườn cao su Thanh An Cty cao su Dầu Tiếng.
Nguyễn Hữu Trúc
14
Bùi Thị Kim Loan
TC05NHBD
Nguyễn Hữu Trúc
15
Phạm Thị Mộng Thường
TC05NHBD
Đánh giá hiệu lực diệt cỏ dại của thuốc GF – 89 trên vườn cao su kiến thiết cơ bản tại nông trường Trần Văn Lưu _ Cty cao su Dầu Tiếng.
Nguyễn Hữu Trúc
16
Trần Tuấn Chinh
TC05NHBD
Từ Thị Mỹ Thuận
17
Cao Thanh Mỹ
TC05NHBD
Trần Văn Lợt
18
Phạm Thị Hương
TC05NHBD
Phan Thanh Kiếm
19
Nguyễn Khương
TC05NHBD
Phạm Hữu Nguyên
20
Huỳnh Văn Thắng
TC05NHBD
Nguyễn Châu Niên
21
Đinh Thị Bích Hạnh
TC05NHBD
Nguyễn Châu Niên
22
Nguyễn Thị Dung
TC05NHBD
Hồ Tấn Quốc
23
Nguyễn Thị Ngọc Giàu
TC05NHBD
Hồ Tấn Quốc
24
Nguyễn Thị Xuân Trang
TC05NHBD
Nguyễn Châu Niên
25
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
TC05NHBD
Nguyễn Châu Niên
26
Đặng Hữu Vân
TC05NHBD
Phạm Hữu Nguyên
27
Trần Đào Kim Chi
TC05NHBD
Cao Xuân Tài
28
Đồng Minh Hà
TC05NHBD
Khảo nghiệm 10 tổ hợp ngô lai đơn tại Hưng Thịnh (Đồng Nai) vụ Thu Đông năm 2009.
Hoàng Kim
29
Huỳnh Trọng Quý
TC05NHBD
Phan Gia Tân
30
Nguyễn Hoàng Thắng
TC05NHBD
So sánh ảnh hưởng của một số lượng pha phun phân bón lá sinh học Wehg đến sinh trưởng và năng suất đậu phụng (Arachis hypogaea L.) trồng vụ mùa năm 2009 trên vùng đất xám huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương.
Phan Gia Tân
31
Phạm Hữu Tiến
TC05NHBD
Phan Gia Tân
32
Nguyễn Thị Hằng
TC05NHBD
Phan Thanh Kiếm
33
Nguyễn Ngọc Em
TC05NHBD
Phan Thanh Kiếm
34
Nguyễn Ngọc Tâm
TC05NHBD
Đánh giá sự sinh trưởng, phát triển và năng suất 7 giống ngô lai và chọn giống tốt cho sản xuất xã Long Hòa huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương.
Phan Thanh Kiếm
35
Hồ Văn Cường
TC05NHBD
Phạm Hữu Nguyên
36
Nguyễn Thị Trà Giang
TC05NHBD
Phạm Hữu Nguyên
37
Trương Thanh Trung
TC05NHBD
Nguyễn Thị Chắt
38
Nguyễn Vũ Hùng
TC04NHBX
Võ Thái Dân
39
Trần Hữu Nhân
TC04NHBX
Võ Thái Dân
40
Nguyễn Ngọc Hoàn
TC04NHBX
Võ Thái Dân
41
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
TC04NHBX
Trần Tấn Việt
42
Lê Thị Thu Hương
TC04NHBX
Trần Tấn Việt
43
Lê Thị Hà
TC04NHBX
Nguyễn Châu Niên
44
Phan Văn Tuyên
TC04NHBX
Từ Thị Mỹ Thuận
45
Trình Đức Vinh
TC04NHBX
Từ Thị Mỹ Thuận
46
Điểu Khánh
TC04NHBX
Trần Thị Dạ Thảo
47
Điểu Thanh
TC04NHBX
Trần Thị Dạ Thảo
48
Lê Văn Hòe
TC04NHBX
Trần Thị Thiên An
49
Hà Văn Hiểu
TC04NHBX
Trần Thị Thiên An
50
Phạm Thị Hiền
TC04NHBX
Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái của ong Dirhinus hymalayanus Westwood (Hymenoptera: Chalcididae) ký sinh trên nhộng ruồi nhà.
Trần Tấn Việt
51
Trương Xuân Quang
DH05NHGL
Trần Văn Lợt
52
Bùi Thị Thanh Huyền
DH05NHGL
Trần Văn Lợt
53
Lê Thị Huệ
DH05NHGL
Lê Quang Hưng
54
Đỗ Xuân Hoan
DH05NHGL
Trần Văn Lợt
55
Nguyễn Thị Kiều Diễm
DH05NHGL
Phan Gia Tân
56
Trần Thị Hoa
DH05NHGL
Phan Gia Tân
57
Nguyễn Trọng Kỳ
DH05NHGL
Trần Thị Dạ Thảo
58
Đinh Thị Hiền
DH05NHGL
Phạm Hữu Nguyên
59
Phan Thị Ngọc Hà
DH05NHGL
Lê Quang Hưng
60
Dư Thanh Bình
DH05NHGL
Cao Xuân Tài
61
Đỗ Xuân Quân
DH05NHGL
Nguyễn Thị Thúy liễu
62
Trịnh Xuân Bình
DH05NHGL
Nguyễn Thị Thúy liễu
63
Phan Đình Tuân
DH03NH
Điều tra kết quả ứng dụng kỹ thuật Rrimflow trên vườn cây cao su khai thác tại nông trường cao su Bình Sơn Long Thành Đồng Nai năm 2009.
Trần Văn Lợt
64
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
TC03NHBD
Nguyễn Châu Niên
65
Chu Quang Mạnh
DH05NHB
Ảnh hưởng của 6 tổ hợp phân bón và nấm Scutellospora sp. đến sinh trưởng phát triển và năng suất của bắp lai C919 trên nền đất xám tại Tp.HCM.
Trần Thị Dạ Thảo
66
Nguyễn Hữu Thiện
DH05NHB
Nguyễn Ngọc Trì
67
Phạm Cao Khải
DH05NHA
Phạm Hữu Nguyên
68
Nguyễn Đức Huy
TC04NHBX
Võ Thái Dân

 

Số lần xem trang: 457
Điều chỉnh lần cuối: 05-07-2010

Khóa luận tốt nghiệp năm 2010

Tóm tắt LVCK các lớp TC03NH, TC03NHBD, TC04NH, TC04NHBX, TC04NHA, DH05NHA, DH05NHB, DH05NHGL, DH06NH, DH06BV, TC05NH (13-06-2011)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai năm sáu chín

Xem trả lời của bạn !