TÊN SINH VIÊN
LỚP
TÊN ĐỀ TÀI
GV HƯỚNG DẪN
Nguyễn Thị Nga
TC03NHBD
Khảo sát một số yếu tố môi trường invitro ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng lan Vanda nuôi cấy mô.
Hồ Tấn Quốc
Trần Phú Lịch
TC04NH
Trần Phú Lịch
Vũ Thị Thu Thủy
TC04NH
Nguyễn Châu Niên
Đinh Thiên Hùng
TC04NH
Lê Trọng Hiếu
Lê Thanh Bôn
TC04NHBX
Lê Đình Đôn
Vũ Văn Học
TC04NHBX
Trần Thị Thiên An
Lương Hữu Miễn
TC04NHBX
Trần Thị Thiên An
Lê Thị Thu Hương
TC04NHBX
Nguyễn Hữu Trúc
Phạm Thị Bình
TC04NHBX
Nguyễn Hữu Trúc
Ngưu Thị Ngọc Uyên
TC04NHBX
Nguyễn Hữu Trúc
Phùng Đức Phương
TC04NHBX
Trần Văn Lợt
Nguyễn Xuân Huyền
TC04NHBX
Lê Quang Hưng
Nguyễn Viết Chưởng
TC04NHBX
Trần Văn Lợt
Nguyễn Khắc Lành
TC04NHBX
Võ Thái Dân
Đỗ Nguyễn Minh Trí
TC04NHBX
Võ Thái Dân
Đỗ Duy Cường
TC04NHBX
Nguyễn Văn Kế
Đỗ Trọng Hoàng
TC04NHBX
Nguyễn Văn Kế
Hoàng Anh Lâm
TC04NHBX
Trần Thị Dung
Văn Xuân Long An
TC04NHBX
Trần Thị Dung
Nguyễn Danh Giang
TC04NHBX
Trần Thị Dạ Thảo
Nguyễn Viết Hiền
TC04NHBX
Điều tra kết quả ứng dụng kỹ thuật RRIMFLOW trên vườn cây khai thác tại Cty cổ phần cao su Đồng Phú năm 2008.
Trần Thị Dạ Thảo
Phạm Văn Hoàng
TC04NHBX
Nguyễn Văn Kế
Lê Tài Hùng Biện
TC04NHBX
Hồ Tấn Quốc
Nguyễn Xuân Dũng
TC04NHBX
Hồ Tấn Quốc
Lâm Thành Nhân
TC04NHBX
Nguyễn Châu Niên

Số lần xem trang: 335
Điều chỉnh lần cuối: 05-07-2010

Khóa luận tốt nghiệp năm 2009

Tóm tắt khoá luận tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy đợt bảo vệ ngày 18 - 19/6/2009 (01-10-2009)

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp các lớp hệ vừa học vừa làm đợt bảo vệ ngày 18/5/2009 (16-09-2009)

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp các lớp hệ chính qui đợt bảo vệ ngày 18/05/2009 (23-07-2009)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín chín sáu ba

Xem trả lời của bạn !