Các Luận Văn Tốt Nghiệp (ngày bảo vệ 22-25/8/2011) được trình bày dưới dạng tóm tắt các kết quả nghiên cứu. Để tham khảo chi tiết Luận Văn Tốt Nghiệp, vui lòng tham khảo tại Thư Viện ĐH Nông Lâm TP.HCM

TÓM TẮT CÁC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 2007-2011

STT

Họ và Tên

Lớp

Đề tài

GV Hướng dẫn

1

Lê Xuân Ái

DH07BVA

Khảo sát hiệu lực diệt cỏ của hỗn hợp thuốc Penoxsulam và Pendimethalin xử lý lúc 7 ngày sau sạ vụ hè thu 2011 tại xã Long Định  huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Hữu Trúc,

Lâm Thị Mỹ Nương

2

Hồ Thị Thủy An

DH07BVA

 

Trần Thị Thiên An

3

Nguyễn Hồng Ba

DH07BVA

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sinh thái của muỗi hành Orseolia oryzae (Diptera: Cecidomyiidae) hại lúa tại Châu Thành, Tiền Giang

Lê Cao Lượng,

Lê Quốc Cường

4

Đoàn Thiện Cảnh

DH07BVA

Khảo sát khả năng đối kháng của hai dòng vi khuẩn Pseudomonas phát huỳnh quang với nấm Fusarium sp. và Phytophthora sp. Gây bệnh thối rễ trên cây có múi ở ĐBSCL.

Võ Thị Thu Oanh,

Nguyễn Huy Cường

5

Lê Thành Công

DH07BVA

Đánh giá tình hình sử dụng hóa chất nông nghiêp trong sản xuất hoa vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Võ Thái Dân,

Trần Văn Tuận

6

Huỳnh Thị Diễm

DH07BVA

 Xác định thành phần và mức độ nhiễm nấm bệnh hại giống lúa thu thập tại một số tỉnh vùng ĐBSCL năm 2011

Võ Thị Thu Oanh

7

Nguyễn Ngọc Duy

DH07BVA

Đánh giá tình hình sử dụng hóa chất nông nghiêp trong sản xuất rau ăn lá vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Võ Thái Dân

8

Lê Thị Giang

DH07BVA

Điều tra thành phần bệnh hại trên cây Dưa hấu và khảo sát hiệu quả phòng trừ bệnh sương mai của một số thuốc hóa học tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Võ Thị Thu Oanh

9

Cao Hải Đảo

DH07BVA

Đánh giá hiệu lực trừ cỏ của thuốc Bas 670H 01H (336 SC) trên ruộng bắp vụ Xuân 2011 tại Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai

Từ Thị Mỹ Thuận

10

Nguyễn Thị Mỹ Hà

DH07BVA

Điều tra hiện trạng sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật trên cây thanh long và xác định thời gian cách ly của thuốc Tebuconazole sử dụng phòng trừ bệnh thán thư trên trái thanh long tại Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận

Nguyễn Hữu Trúc,

Trắc Khương Lai

11

Nguyễn Tuyết Hạnh

DH07BVA

Điều tra hiện trạng phòng trừ cỏ dại và đánh giá hiệu lực trừ cỏ của một số thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm trên ruộng lúa sạ tại Mộc Hóa - Long An vụ Đông Xuân 2010-2011

Nguyễn Hữu Trúc,

Nguyễn Thân

12

Lê Đức Hậu

DH07BVA

Hiệu quả của một số thuốc bảo vệ thực vật và dịch trích thực vật đối với nấm Choanephora cucurbitarum gây bệnh chết cành ớt

Từ Thị Mỹ Thuận

13

Phạm Minh Hoàn

DH07BVA

Đánh giá hiệu quả quản lý dịch hại trên cây khổ qua (Momordica charantia L.) giữa hai mô hình canh tác theo tập quán địa phương và quản lý tổng hợp tại ấp 4 xã Xuân Thới Sơn, huyện HocMon, TP. Hồ Chí Minh

Lê Cao Lượng

14

Trần Thị Thanh Hồng

DH07BVA

Khảo nghiệm hiệu lực của thuốc ABEAM TOP 525SC  phòng trừ bệnh đạo ôn và lem lép hạt trên lúa vụ Hè thu năm 2011 tại huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An

Nguyễn Hữu Trúc,

Nguyễn Thân

15

Nguyễn Viết Hưng

DH07BVA

Khảo sát khả năng phát tán nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi (Acari: Eriophyidae) và quản lý bệnh chổi rồng bằng biện pháp tỉa cành và bón phân trên nhãn tại Tiền Giang.

Lê Cao Lượng,

Trần Thị Mỹ Hạnh

16

Trần Trường Huy

DH07BVA

 

Trần Thị Thiên An

17

Nguyễn Văn Khắc

DH07BVA

Nghiên cứu sâu đục nõn cải (Hellula undalis F.) và khảo sát hiệu lực phòng trừ chúng của một số thuốc BVTV trên cải ngọt tại Châu Thành - Tiền Giang

Nguyễn Thị Chắt

18

Lê Văn Lâm

DH07BVA

Điều tra tình hình sử dụng thuốc và đánh giá hiệu lực phòng trừ sâu tơ (Plutella xylostella L.) của một số loại thuốc trên cây bắp cải (Brassica oleracea var. capitata) tại thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng

Nguyễn Hữu Trúc,

Trắc Khương Lai

19

Đặng Chí Linh

DH07BVA

Hiệu lực phòng trừ rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal.) và bệnh lem lép hạt (Helmithosporium oryzae, Alternari padwickii, Curvularia sp.) của một số loại thuốc hóa học trên lúa Đông Xuân 2010 - 2011 tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Võ Thái Dân,

Phan Văn Tương

20

Lê Thị Phương Loan

DH07BVA

 Xác định thành bệnh hại chính trên cây đậu phộng ngoài đồng, sau thu hoạch và hiệu quả phòng trừ của một số chế phẩm sinh học

Võ Thị Thu Oanh

21

Đỗ Ái My

DH07BVA

Kiểm chứng tác nhân gây bệnh Vàng lá thối rễ trên cây có múi và xác định giống chống chịu bệnh trong điều kiện nhà lưới

Võ Thị Thu Oanh,

Nguyễn Ngọc Anh Thư

22

Nguyễn Thị Kim Ngân

DH07BVA

 

Trần Thị Thiên An

23

Ngô Hồng Nguyên

DH07BVA

Khảo sát khả năng gây bệnh của nấm Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst gây bệnh chết nhánh cây nhãn (Dimocarpus longan Lour) và hiệu lực phòng trừ nấm của một số thuốc hóa học

Từ Thị Mỹ Thuận

24

Lê Nguyễn

DH07BVA

Xác định một số đặc điểm sinh học của ruồi Bactrocera dorsalis Hendel và Bactrocera correcta Bezzi (Diptera: Tephritidae) bằng hai phương pháp lây nhiễm ruồi vào xoài Cát chu

Lê Cao Lượng,

Nguyễn Hữu Đạt

25

Phạm Thị Như Nguyệt

DH07BVA

Khảo sát một số đặc điểm sinh học của nấm Choanephora cucurbitarum gây bệnh chết cành ớt

Từ Thị Mỹ Thuận

26

Phạm Thị Mỹ Nhan

DH07BVA

 Xây dựng quy trình nhân nuôi ruồi đục quả Bactrocera carambolae Drew và Hancock (Diptera: Tephritidae) ở phòng thí nghiệm

Lê Cao Lượng

27

Nguyễn Đình Nhân

DH07BVA

 

Trần Thị Thiên An

28

Nguyễn Thị Kim Oanh

DH07BVA

Nghiên cứu khả năng đền bù của cây lúa trong điều kiện hủy chồi để giả tạo sâu đục thân gây hại trong vụ hè thu 2011 tại xã Điềm Hy – Châu Thành – Tiền Giang

Nguyễn Hữu Trúc,

Lâm Thị Mỹ Nương

29

Trần Hồng Phương

DH07BVA

Sự tương quan của sâu đục bông Palpita vitrealis R. (Lepidoptera: Crambidae) và thiên địch trên vườn lài có và không sử dụng thuốc BVTV tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Cao Lượng,

Dương Kim Hà

30

Trần Phú Quang

DH07BVA

Khảo sát ảnh hưởng của tia UV đến hiệu lực của nấm Beauveria bassiana (Balls) Vuill. trên rầy nâu

Lê Đình Đôn

31

Đinh Kim Quý

DH07BVA

Nghiên cứu bọ trĩ hại dưa hấu và khảo sát hiệu quả phòng trừ chúng bằng một số loại thuốc BVTV tại huyện Cần Đước- Long An

Nguyễn Thị Chắt

32

Lưu Văn Thông

DH07BVA

Nghiên cứu tập quán sinh hoạt và khả năng ăn rầy mềm (Homoptera: Aphididae) của loài ruồi xám Leucopis formosana Hennig, 1938 (Diptera: Chamaemyiidae) trên một số cây kí chủ tại Tp. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận.

Nguyễn Thị Chắt

33

Bùi Thị Thương

DH07BVA

Nghiên cứu các pha phát triển, xác định ký chủ ưa thích và biện pháp phòng trừ bằng nông dược đối với bọ nhảy sọc vỏ lạc Phyllotreta striolata F. (Coleoptera chrysomelidae)

Lê Cao Lượng,

Dương Kim Hà

34

Nguyễn Lê Ngọc Trâm

DH07BVA

Đánh giá khả năng chống chịu của bọ cánh cụt Paederus fuscipes đối với nhóm thuốc Thiamethoxam

Trần Tấn Việt,

Nguyễn Hữu Trúc

35

Phan Thị Hạnh Trang

DH07BVA

Khảo sát đặc điểm sinh học và khả năng gây hại trên lúa của rầy phấn trắng Aleurocybotus sp. (Homoptera: Aleyrodidae)

Lê Cao Lượng,

Lâm Thị Mỹ Nương

36

Huỳnh Thị Ngọc Trinh

DH07BVA

Nghiên cứu sự lưu tồn hạt cỏ dại trong đất trên ruộng lúa ở vùng đất phù sa tại huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Hữu Trúc,

Lê Quốc Cường,

Võ Hiền Đức

37

Nguyễn Lê Thanh Trúc

DH07BVA

Ảnh hưởng của liều lượng phân bón lá AHN – 01 Vi lượng đến sinh trưởng, năng suất và sâu bệnh hại trên cải bẹ xanh (Brassica juncae (L) zernjaew) tại trại thực nghiệm khoa Nông học, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Lê Văn Dũ

38

Dương Đình Trường

DH07BVA

Tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp trong sản xuất một số loại rau ăn quả vụ Đông Xuân 2010-2011 tại Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Võ Thái Dân

39

Huỳnh Thị Ngọc Tuyết

DH07BVA

 

Trần Thị Thiên An

40

Trần Triệu Vân

DH07BVA

Điều tra diễn biến bệnh mốc sương cà chua (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary)  và khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh của một số thuốc hóa học, sinh học tại huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng.

Võ Thị Thu Oanh

41

Ngô Thanh Xuân

DH07BVA

Phân lập, đánh giá và tuyển chọn các chủng vi khuẩn cố định đạm trên giống đậu xanh trong phòng thí nghiệm

Lê Đình Đôn

42

Nguyễn Thị Ngọc Yến

DH07BVA

Nghiên cứu nấm gây bệnh thối rễ trên cây ổi (Psidium guajava L.)

Võ Thị Thu Oanh,

Đặng Thùy Linh

43

Dương Hoài Ân

DH07BVB

 

Lê Cao Lượng

44

Đặng Thị Quế Anh

DH07BVB

 

Trần Thị Thiên An

45

Cao Thanh Bình

DH07BVB

 

Trần Thị Thiên An

46

Phạm Ngọc Bảo Châu

DH07BVB

Nghiên cứu sự phát triển của bọ xít Rhynocoris sp. Trên hai loại thức ăn là nhộng kiến và ấu trừng bọ cánh cứng Alphitobius sp. trong điều kiện phòng thí nghiệm

Lê Cao Lượng,

Nguyễn Lê Đức Trọng

47

Lê Thị Phương Dung

DH07BVB

Nghiên cứu cây ký chủ ưa thích của rầy chổng cánh Diaphorina citri Kuwayama và khả năng chống chịu bệnh vàng lá Greening của một số giống cây có múi tại Đồng bằng sông Cửu Long

Lê Cao Lượng,

Trần Thị Mỹ Hạnh

48

Trần Quang Đại

DH07BVB

Nghiên cứu sự phát triển và khả năng tồn tại của ruồi đục quả Phương đông Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephritidae) ở các mức nhiệt độ trung bình mùa hè, mùa đông của New Zealand và Úc

Lê Cao Lượng,

Nguyễn Hữu Đạt

49

Lê Văn Đạt

DH07BVB

 

Trần Thị Thiên An

50

Lê Văn Đua

DH07BVB

Đánh giá khả năng chống chịu của bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp. đối với thuốc Fenobucarb

Trần Tấn Việt,

Nguyễn Hữu Trúc

51

Cao Văn Giới

DH07BVB

Nghiên cứu bọ rùa 28 chấm (Epilachna vigintioctopunctata) gây hại trên cây gấc Momordica cochinchinensis  tại hợp tác xã Bắc Ninh huyện Di Linh – Lâm Đồng

Nguyễn Thị Chắt

52

Nguyễn Hữu Hạnh

DH07BVB

 

Trần Thị Thiên An

53

Nguyễn Tăng Thế Hào

DH07BVB

Điều tra tình hình bệnh thối rễ sầu riêng, xác định tác nhân gây bệnh và hiệu quả một số loại thuốc hóa học, sinh học ở điều kiện phòng thí nghiệm và ngoài đồng tại Tiền Giang

Võ Thị Thu Oanh,

Đặng Thị Kim Uyên

54

Trần Ngọc Hậu

DH07BVB

Nghiên cứu sự tồn lưu hạt cỏ dại trong đất ruộng lúa ở vùng đất phèn tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Hữu Trúc

55

Đỗ Thành Hiệp

DH07BVB

Đánh giá hiệu lực một số loại thuốc trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans Distant) hại bông vải trong vụ khô năm 2011 tại Nha hố, tỉnh NinhThuận

Nguyễn Hữu Trúc,

Mai Văn Hào

56

Đỗ Thị Hiền Hoa

DH07BVB

Khảo sát đặc điểm sinh học của nấm Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst gây bệnh chết nhánh cây nhãn (Dimocarpus longan Lour)

Từ Thị Mỹ Thuận

57

Huỳnh Thị Cẩm Hồng

DH07BVB

Đánh giá khả năng chống chịu của bọ xít ăn mồi – Rhynocoris sp. đối với thuốc cypermethrin

Trần Tấn Việt,

Nguyễn Hữu Trúc

58

Lê Trí Hùng

DH07BVB

Đánh giá khả năng chống chịu của bọ cánh cụt Paederus fuscipes (Staphylinidae-Coleoptera) đối với gốc thuốc Imidacloprid

Trần Tấn Việt,

Nguyễn Hữu Trúc

59

Lê Phan Hữu Hưng

DH07BVB

Điều tra bệnh thối gốc ớt và hiệu quả phòng trừ bệnh của một số thuốc bảo vệ thực vật tại Xuân Lộc – Đồng Nai.

Từ Thị Mỹ Thuận

60

Đoàn Minh Huy

DH07BVB

 

Lê Cao Lượng

61

Nguyễn Thị Thúy Huỳnh

DH07BVB

Nghiên cứu sự đa dạng, phong phú côn trùng, động vật thân đốt trong sinh thái vườn mãng cầu na (Annona squamosa L.) có trồng cỏ lạc dại tại Tây Ninh

Nguyễn Thị Chắt

62

Nguyễn Minh Khải

DH07BVB

Hiệu lực phòng trừ bệnh hại lúa của một số loại thuốc hóa học tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Từ Thị Mỹ Thuận,

Trần Thị Hồng Thắm

63

Nguyễn Thị Phụng Kiều

DH07BVB

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và sinh học của ong Encarsia transvena (Aphelinidae – Hymenoptera) kí sinh sâu non bọ phấn trắng Bemisia tabaci hại rau tại Tp. Hồ Chí Minh

Trần Thị Thiên An,

Trần Quốc Dũng

64

Nguyễn Việt Linh

DH07BVB

Điều tra bệnh phấn trắng hại hoa hồng và hiệu lực phòng trừ bệnh của một số loại thuốc BVTV tại thành phố Đà Lạt

Từ Thị Mỹ Thuận

65

Nguyễn Thị Thùy Loan

DH07BVB

Ảnh hưởng của một số nông dược đến sâu non ruồi đục lá Liriomyza huidobrensis và ong ký sinh của chúng trên cây khoai tây tại Đà Lạt – Lâm Đồng

Trần Thị Thiên An

66

Nguyễn Thị Lợi

DH07BVB

Nghiên cứu khả năng ăn mồi của bọ xít Rhynocoris sp. (Hemiptera: Reduviidae) trên sâu khoang

Lê Cao Lượng,

Nguyễn Lê Đức Trọng

67

Nguyễn Nhật Long

DH07BVB

Tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp trên lúa Đông Xuân tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Võ Thái Dân

68

Mai Bá Nghĩa

DH07BVB

 

Trần Thị Thiên An

69

Võ Thị Mỹ Nguyên

DH07BVB

Điều tra thành phần vi sinh vật trên hạt Hồ tiêu sau thu hoạch tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Lê Đình Đôn

70

Nguyễn Trọng Nguyễn

DH07BVB

 

Nguyễn Hữu Trúc

71

Đỗ Thị Nhạn

DH07BVB

Điều tra tình hình bệnh vàng lá thối rễ và kiểm chứng tác nhân gây bệnh vàng lá thối rễ chanh Volka (Citrus volkarmeriana)

Từ Thị Mỹ Thuận,

Đặng Thùy Linh

72

Nguyễn Thị Hồng Phượng

DH07BVB

Nghiên cứu sự gây hại của ruồi đục lá L. huidobrensis đến sinh trưởng phát triển và năng suất cây khoai tây tại Tp. Đà Lạt - Lâm Đồng

Trần Thị Thiên An,

Vũ Thị Thúy

73

Nguyễn Hoàng Tiến Quốc

DH07BVB

Đánh giá khả năng chống chịu của bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp. đối với thuốc Fipronil

Trần Tấn Việt,

Nguyễn Hữu Trúc

74

Nguyễn Vị Quốc

DH07BVB

Tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp trong sản xuất một số loại rau ăn lá vụ Đông Xuân 2010-2011 tại huyện Bình Chánh, TP.HCM

Võ Thái Dân

75

Võ Nhất Sinh

DH07BVB

 

Võ Thái Dân

76

Đặng Quốc Thắng

DH07BVB

Nghiên cứu ký chủ và khả năng phát triển của sâu xanh (Heliothis armigera Hb.) tại Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Chắt

77

Hồ Thiên Thao

DH07BVB

Nghiên cứu tác nhân và biện pháp phòng trừ hiện tượng vàng bẹ thanh long (Hylocereus undatus Haw.)

Võ Thị Thu Oanh,

Nguyễn Thành Hiếu

78

Trần Bùi Tuệ Thư

DH07BVB

Nghiên cứu tác nhân gây bệnh chết thân, cành sầu riêng

Võ Thị Thu Oanh,

Đặng Thị Kim Uyên

79

Trần Thị Thanh Thúy

DH07BVB

Khảo sát hiệu quả phòng trừ bệnh thán thư hại ớt bằng thuốc sinh học và hóa học

Lê Đình Đôn

80

Nguyễn Thị Tú Trang

DH07BVB

 

Trần Thị Thiên An

81

Huỳnh Tấn Trúc

DH07BVB

Khảo sát sự phân bố và đánh giá khả năng hạn chế mật số nấm Phytophthora capsici gây bệnh chết nhanh cây hồ tiêu của một số loại thuốc

Lê Đình Đôn

82

Hồ Văn Tự

DH07BVB

Tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp trong sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2010-2011 tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Võ Thái Dân

83

Đinh Thị Ánh Tuyết

DH07BVB

Nghiên cứu tác nhân PhytophthoraPythium gây hại trên cây hoa lài (Jasminum spp.) tại thành phố Hồ Chí Minh

Lê Đình Đôn,

Lê Cao Lượng

84

Nguyễn Thị Thùy Vân

DH07BVB

 Xác định thành phần nấm bệnh hại hạt giống đậu phộng và hiệu quả của nấm Trichoderma spp. đối với bệnh trong điều kiện in vitro

Võ Thị Thu Oanh

85

Phạm Quốc Vinh

DH07BVB

Xác định tác nhân và khảo sát hiệu lực một số loại thuốc hoá học trong phòng trừ bệnh thối nhũn trái thanh long (Hylocereus undatus L.)

Võ Thị Thu Oanh

86

Nguyễn Văn Ý

DH07BVB

Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc hóa học và sinh  học đối với nấm Phytophthora palmivora gây bệnh trên cây ca cao tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Lê Đình Đôn

87

Lê Văn Tại

 

Ảnh hưởng của các liều lượng phân bón hữu cơ AHN-HUMIX đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và sâu bệnh hại trên lúa

Lê Văn Dũ,

Nguyễn Hữu Trúc

88

Huỳnh Văn Hiếu

 

Khảo sát đặc tính sinh học của nấm Rhizoctonia solani gây bệnh khô vằn trên cây lục bình

Lê Đình Đôn

 

Số lần xem trang: 941
Điều chỉnh lần cuối: 01-10-2011

Tóm tắt Luận Văn Tốt Nghiệp của sinh viên Nông học, phân hiệu Gia Lai, khóa 2007-2011 (02-10-2011)

Tóm tắt Luận Văn Tốt Nghiệp của sinh viên Nông học khóa 2007-2011 (25-09-2011)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm một tám chín

Xem trả lời của bạn !