1. NHÂN SỰ TỪ NĂM 1976 ĐẾN NAY 

1976 – 1994:   TS. Nguyễn Đăng Long, Trưởng bộ môn 

 

1995 – 2007:   PGS. TS. NGƯT. Bùi Cách Tuyến, Trưởng bộ môn

 

2007 – 2010:   TS. Trần Tấn Việt, Trưởng bộ môn         

 

                                       

 

  TS.Nguyễn Đăng Long       PGS.TS. Bùi Cách Tuyến      TS. Trần Tấn Việt   TS.Võ Thị Thu Oanh

 PGS.TS. Nguyễn Thị Chắt               DĐ: 0989598490         Email: nguyenthichat@yahoo.com  

TS. Từ Thị Mỹ Thuận                     DĐ: 0908966463         Email: tumythuan@hcmuaf.edu.vn 

 TS. Trần Thị Thiên An                    DĐ: 0918766194         Email: tranthithienan57@yahoo.com 

 

* Nhân sự Bộ môn hiện nay

- TS. Võ Thị Thu Oanh – Trưởng bộ môn  DĐ: 0913117279     Email:  vtthuoanh@hcmuaf.edu.vn

- ThS. Lê Cao Lượng                              DĐ: 0903302033       Email: lcluong@yahoo.com

- ThS. Trịnh Thị Phương Vy                                                    Email: ttphuongvy@hcmuaf.edu.vn

- KS. Nguyễn Hữu Trúc                          DĐ: 0937987279       Email: nhtruc@hcmuaf.edu.vn

- KS. Phạm Thị Minh Kiều                                                      Email: kieupham1982@yahoo.com

 

- TS. Lê Khắc Hoàng                                                              Email: lkhoang75@yahoo.com

 

- KS. Nguyễn Thị Phụng Kiều                                                  Email: kieunguyen0306@yahoo.com

 

- KS. Nguyễn Tuấn Đạt                                                           Email: dat_tanthanh@yahoo.com.vn

 

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  

 

Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao về Bảo vệ Thực vật, tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, phục vụ cho công tác giảng dạy đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học. 

 

Đảm nhiệm giảng dạy các môn học có liên quan đến Bảo vệ thực vật như Bệnh cây đại cương, Bệnh cây chuyên khoa, Côn trùng đại cương, Côn trùng chuyên khoa, Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật, Khoa học cỏ dại, Dịch hại kho, Côn trùng có ích, Dịch bệnh côn trùng, Dịch học Bệnh cây, Kiểm dịch thực vật, Công nghệ sinh học trong BVTV, Môi trường Nông nghiệp cho các chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật, Nông học, Công Nghệ Sinh Học, Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp, Sư Phạm Kỹ Thuật Công Nông Nghiệp, Cảnh Quan và Kỹ Thuật Hoa Viên. 

Làm công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về bảo vệ thực vật, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, thực hiện các dự án khoa học trong và ngoài nước phục vụ sản xuất cây trồng.  

3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

             Các hoạt động nghiên cứu khoa học tập trung chủ yếu vào nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại theo hướng IPM trên các loại cây trồng: rau, màu, lúa, cây ăn quả, cây hoa, kiểng, thuốc lá, tiêu, cà phê,... phục vụ sản xuất cây trồng với các vấn đề trọng tâm như: 

- Thực hiện các nghiên cứu về côn trùng nông nghiệp, ứng dụng biện pháp sinh thái, nhân nuôi và bảo tồn thiên địch của sâu hại (ăn mồi, ký sinh, nấm gây bệnh côn trùng) để quản lý sâu hại ngoài đồng, sâu hại sau thu hoạch. 

- Sử dụng côn trùng để xử lý chất thải hữu cơ, nghiên cứu các dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, về mức độ nhiễm khuẩn trên nông sản. 

- Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh hại cây trồng bằng các giải pháp sinh học (nấm, vi khuẩn, tuyến trùng đối kháng) theo hướng thân thiện với môi trường. 

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến phòng trị sâu hại trên cây có dầu ngắn ngày (cây lạc, đậu tương và cây mè). 

4. HỢP TÁC NGHIÊN CỨU

       Tham gia phối hợp nghiên cứu với nhiều cơ quan và các viện nghiên cứu: các chi cục BVTV, khuyến nông, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Viện KHKT Nông Nghiệp Miền Nam, Viện cây ăn quả miền Nam, Viện lúa Đồng Bằng sông Cửu Long về xây dựng qui trình trồng rau an toàn, qui trình phòng trừ sâu bệnh hại trên cây ăn trái, cây dứa Cayeen, qui trình phòng trừ sâu bệnh hại trên cây hoa, kiểng, cây tiêu và cà phê. 

Các dự án, chương trình hợp tác quốc tế: dự án Bọ dừa (FAO), dự án IPM trên rau (Na Uy).   

 5. CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT 

Bộ môn Bảo vệ thực vật đã chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật về quy trình sản xuất rau an toàn cho tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, phòng trừ sâu bệnh hại trên ăn quả, cây hoa, kiểng, cây dứa Cayeen vùng ngoại thành TP. HCM, tập huấn phòng trừ sâu, bệnh hại cây tiêu, cao su, cà phê tại tỉnh Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Lai, Daklak, Komtum, Quảng Trị, Quảng Nam. Tập huấn ngắn hạn để nâng cao trình độ, kiến thức về bảo vệ thực vật cho các cán bộ khuyến nông địa phương, cán bộ trạm bảo vệ thực vật và Công ty Hạt giống CP Việt Nam.

Số lần xem trang : :11911
Nhập ngày : 16-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :28-02-2014

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm không chín chín

Xem trả lời của bạn !