TT
Tên sinh viên
Lớp
Tên đề tài
GV hướng dẫn
1
Phạm Thị Xét
TC05NHBD
Trần Văn Lợt
2
Trương Thành Phương
TC05NHBD
Trần Văn Lợt
3
Phan Châu Đốc
TC05NHBD
Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống bông thuần vụ mưa 2009 tại Xuân Lộc _ Đồng Nai.
Hồ Tấn Quốc
4
Trần Xuân Hợp
TC05NHBD
So sánh hiệu lực của hai loại phân bón lá, phân ba lá xanh và phân power ant 2 đến tăng trưởng trên cây cao su trồng mới tại nông trường Bến Súc _ Cty cao su Dầu Tiếng.
Trần Văn Lợt
5
Trần Thị Ánh Loan
TC05NHBD
Trần Văn Lợt
6
Tạ Thị Hồng Tâm
TC05NHBD
Khảo sát ảnh hưởng của lượng đạm đến năng suất của bốn giống đậu xanh tại huyện Dầu Tiếng _ tỉnh Bình Dương.
Lê Quang Hưng
7
Trần Thị Thuận Thiên
TC05NHBD
Lê Quang Hưng
8
Phạm Thành Đạt
TC05NHBD
Khảo sát sức sống và năng suất của một số giống đậu phộng trên vùng đất cát pha.
Lê Quang Hưng
9
Diệp Trúc Linh
TC05NHBD
So sánh sức sống và năng suất của một số giống đậu bắp tại Long Hòa _ Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương.
Lê Quang Hưng
10
Tạ Ngọc Nhưng
TC05NHBD
Khảo nghiệm khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống bông lai vụ mưa 2009 trên vùng đất Xuân Lộc_ Đồng Nai.
Hồ Tấn Quốc
11
Lê Thị Tiên
TC05NHBD
Phạm Thị Ngọc
12
Trần Thị Kim Ngân
TC05NHBD
Nguyễn Hữu Trúc
13
Nguyễn Thị Thúy Liễu
TC05NHBD
Đánh giá hiệu lực diệt cỏ dại của thuốc GF _ 63 trên vườn cao su Thanh An Cty cao su Dầu Tiếng.
Nguyễn Hữu Trúc
14
Bùi Thị Kim Loan
TC05NHBD
Nguyễn Hữu Trúc
15
Phạm Thị Mộng Thường
TC05NHBD
Đánh giá hiệu lực diệt cỏ dại của thuốc GF – 89 trên vườn cao su kiến thiết cơ bản tại nông trường Trần Văn Lưu _ Cty cao su Dầu Tiếng.
Nguyễn Hữu Trúc
16