Công ty Cổ phần Thiên Sinh

TUYỂN DỤNG

- Số lượng: 10 người
- Giới tính: Ưu tiên nam
- Đối tượng: Sinh viên năm cuối (Ngành Nông học, Ngành Kinh tế)
- Tiền lương & thời gian làm việc: Thỏa thuận trong buổi phỏng vấn
- Địa bàn khảo sát: Khu vực Tp. HCM
- Ngành nghề khảo sát thị trường: Nông nghiệp, thức ăn nhanh
- Thời gian bắt đầu: trong T8/2014
- Ưu tiên những ứng viên yêu thích 2 ngành nghề khảo sát nêu trên
- Hình thức làm việc: Thực hiện nghiên cứu theo đề án.
 
 
Liên hệ:
Công ty Cổ phần Thiên Sinh
Kim Loan - P. Nhân sự
0989 888 250

Số lần xem trang : :4109
Nhập ngày : 15-08-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo thực hiện khóa luận (tháng 7/2017)(17-07-2017)

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI LỚP TC10NH VÀ BỔ SUNG(23-09-2014)

TUYỂN DỤNG(18-08-2014)

CƠ HỘI VIỆC LÀM(05-05-2014)

THÔNG BÁO 3 CÔNG KHAI(16-12-2011)

KỶ YẾU KHOA NÔNG HỌC 2010(30-09-2011)

Tóm tắt Luận Văn Tốt Nghiệp lớp BVTV khóa 2007-2011(24-09-2011)

Thỏa thuận hợp tác giữa khoa Nông học và Công ty CP khử trùng giám định Việt Nam(20-06-2010)

Đề cương môn hệ thống canh tác(08-10-2009)

ThS. Hồ Tấn Quốc(03-07-2009)

ThS. Nguyễn Phương(03-07-2009)

BỘ MÔN NÔNG HÓA - THỔ NHƯỠNG(18-03-2009)

PGS. TS. Lê Quang Hưng(27-11-2008)

DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM - HÀ LAN(30-08-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một sáu một chín

Xem trả lời của bạn !