LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
THÔNG TIN CHUNG
 
Họ tên: BÙI THÙY LINH
Sinh ngày: 28/11/1982 Giới tính: Nữ
Quê quán: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Địa chỉ liên lạc: Bộ môn Di truyền - Chọn Giống, Khoa Nông học, Đại học Nông lâm, Tp. HCM
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
 
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 
2008 - 2013: Theo học chương trình PhD ở Khoa Sinh học, Đại học Iowa, Iowa, US.
2004: Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên, Tp.HCM.
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 
2000 - 2006: Cán bộ nghiên cứu, Phòng Công nghệ sinh học, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây bông, Nha Hố, Ninh Thuận.
2006 - nay: Cán bộ giảng dạy, Bộ môn Di truyền - Chọn Giống, Khoa Nông học, ĐH Nông lâm, Tp. HCM.
2008 - nay: Trợ lý nghiên cứu, Khoa Sinh học, Đại học Iowa, Iowa, US.
 
BÀI BÁO
 
Trịnh Minh Hợp, Nguyễn Thị Nhã, Nguyễn Thị Dung, Bùi Thùy Linh, Đặng Minh Tâm, Lê Quang Quyến, Lê Trần Bình. 2006. Kết quả nghiên cứu tái sinh cây bông thông qua tạo đa chồi từ phôi hạt.   Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hà nội.

Trịnh Minh Hp, Nguyễn Thị Nhã, Nguyễn Thị Dung, Bùi Thùy Linh, Đặng Minh Tâm, Lê Quang Quyến, Lê Trần Bình. 2006. Kết quả nghiên cu tái sinh cây bông thông qua phôi soma.   Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hà nội.

Số lần xem trang : :4104
Nhập ngày : 30-06-2009
Điều chỉnh lần cuối :27-07-2009

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (MỚI)(25-06-2014)

THƯ VIỆN(02-02-2013)

NGUỒN TÀI LIỆU MỞ(26-01-2013)

CHUẨN ĐẦU RA CỦA KỸ SƯ(20-10-2011)

Mẫu phiếu chấm LVCK(08-12-2009)

Đề cương môn Hóa cơ bản(08-10-2009)

PGS. TS. Phan Thanh Kiếm(09-06-2009)

Giảng viên(08-09-2008)

DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM - HÀ LAN(30-08-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy không bảy hai

Xem trả lời của bạn !